top of page

Hakkımda

Psikoloji lisans eğitimimi, tam burslu olarak okuduğum Işık Üniversitesi'nde yüksek onur derecesi alarak tamamladım. Lisans eğitimimin bir dönemini Birleşik Krallık'ta, Cardiff Metropolitan University'de geçirdim. 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı Çocuk-Ergen Alt Dalı'nda uzmanlık eğitimimi tamamlayarak klinik psikolog ünvanı kazandım.

​Lisans eğitimim boyunca Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Elmaağacı Anaokulu gibi kurumlarda yaptığım stajlarda çocuk-ergen alanında kıymetli deneyimler edindim. Özel Levent Açı Anaokulunda bir dönem gölge öğretmen olarak görev aldım ve mezuniyetimin ardından Mita Psikoloji’de asistan psikolog olarak görev aldım. Lisans tezimi uluslararası bir bilimsel dergide makale olarak yayınladım ve 23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sundum. 

Yüksek lisans eğitimim sırasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde iki yıl boyunca bireysel ve grup süpervizyonları eşliğinde aktif olarak danışan gördüm. Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon tarafından yürütülen Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde iki yıl boyunca gönüllü araştırmacı olarak çalıştım. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin oğlan çocuk sahibi ebeveynlere yönelik düzenlediği “Şiddetsiz Erkek Yetiştirmek” adlı grup çalışmasının tasarlanması ve yürütülmesinde görev aldım. Mezuniyet tezimi ergen oğlan çocuk sahibi anne-babaların ebeveynlik deneyimleri, toplumsal cinsiyet rolleri, ergenlik ve şiddetsizlik üzerine yazdım. Halen bu alandaki akademik ve eğitsel çalışmalarıma devam ediyorum. 

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği’nin formasyonunun 1. Modül'ünü tamamladım. 2020 yılından beri çocuklar, ergenler ve ebeveynleriyle yürüttüğüm psikoterapi çalışmalarına psikanalitik ve psikodinamik süpervizyon eşliğinde devam ediyorum.

Uzmanlık Eğitimleri

 • Psikoterapistler için Bedenleşmiş Etkileşim Becerileri Eğitimi (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Zeynep Çatay)

 • Çocuklar için Mentalizasyon Temelli Terapi Uygulayıcı Eğitimi (Anna Freud National Centre for Children and Families, Londra, Birleşik Krallık)

 • Psikoterapide Genogram Kullanımı (BATE Psikoloji, Klinik Psikolog Tuba Aydın)

 • Gelişimsel Psikopatoloji-Ergenlik (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek)

 • Psikoterapide Ebeveynlerle Çalışmak (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikolog Şeniz Pamuk)

 • Çocuk ve Ergen Psikodinamik Vaka Formülasyonu ve Teknik (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon)

 • İleri Psikopatoloji: Çocuk-Ergen DSM (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Beril Taşkın Erkoç)

 • Oyun Terapisi (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi. Elif Akdağ Göçek)

 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programı (İstanbul Üniversitesi)

 • Psikanalize Giriş Konferansları (İstanbul Psikanaliz Derneği)

 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi (Anlam Psikoloji, Doç. Dr. Serap Özer)

 • Moxo d-CPT Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi (Moxo Türkiye)

 • Çocuklar için Gelişimsel ve Projektif Testler Uygulayıcı Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)

 • Efeoglu, B., & Sen, C. K. N. (2022). Rejection sensitivity and mental well‐being: The positive role of friendship quality. Personal Relationships, 29(1), 4-23.

 • Efeoglu, B. (2022). “Don't Harm the Cocoon": A Qualitative Study on Experiences of Raising Nonviolent Adolescent Boys. [Master’s thesis, Istanbul Bilgi University].

Bilimsel Yayınlar

Image by Steve Johnson
bottom of page