top of page

Hizmetlerim

Psikoterapi ve danışmanlık çalışmalarımda psikodinamik bir yaklaşımı benimsiyor, mentalizasyon temelli müdahalelerden faydalanıyorum.

Bireysel Psikoterapi ve Oyun Terapisi

Duygusal ve davranışsal zorluklar yaşayan çocuklarla psikodinamik oyun terapisi; ergenlerle psikodinamik ve psikanalitik bireysel psikoterapi çalışmaları

Ebeveyn Danışmanlığı

Çocuklarının ihtiyaçlarını görebilmeleri, destek olabilmeleri ve kurdukları bağları güçlendirebilmeleri için ebeveynlere yönelik mentalizasyon temelli danışmanlık

Psikolojik Değerlendirme

Çocuk ve ergenlere duygusal, bilişsel ve sosyal alanlarda psikolojik değerlendirmeler  

bottom of page